Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
331
Byn 47
Fjällsippan 43
Hyttmästarbacken 31
Liften 87
Pinkelviken 19
Rimobäcken 15
Silverudden 22
Tullbacken 55
Övrig 12
331