Totalt antal anmälda årslicenser 2020

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
564
Byn 65
Fjällsippan 50
Hyrskoter 28
Hyttmästarbacken 53
Liften 159
Pinkelviken 22
Rimobäcken 22
Silverudden 25
Tallkotten 8
Tullbacken 88
Övrig 44
564