Totalt antal anmälda licenser 2017

Totalt antal anmälda licenser 2017
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
468
Byn 77
Fjällsippan 52
Hyttmästarbacken 44
Liften 129
Pinkelviken 25
Rimobäcken 18
Silverudden 26
Tullbacken 72
Övrig 25
468