Totalt antal anmälda årslicenser 2020

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
8
Fjällsippan 2
Hyttmästarbacken 1
Pinkelviken 5
8