Totalt antal anmälda årslicenser 2019

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
472
Byn 61
Fjällsippan 50
Hyttmästarbacken 47
Liften 135
Pinkelviken 22
Rimobäcken 22
Silverudden 29
Tullbacken 81
Övrig 25
472