Totalt antal anmälda årslicenser 2020

Totalt antal anmälda årslicenser
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
493
Byn 56
Fjällsippan 44
Hyrskoter 28
Hyttmästarbacken 46
Liften 152
Pinkelviken 22
Rimobäcken 19
Silverudden 22
Tallkotten 6
Tullbacken 77
Övrig 21
493