Totalt antal anmälda licenser 2016
Stugbysortera i fallande ordning Antal årslicenser
551
Byn 70
Fjällsippan 48
Hyrskoter 28
Hyttmästarbacken 53
Liften 167
Pinkelviken 17
Rimobäcken 20
Silverudden 31
Tullbacken 82
Övrig 35
551