Resultat nappet 2018

Resultat Jäckviksnappet

Utlottning av Ski-Doo 900 ace  till lottnr 2321 Berit Nilsson, Piteå

Packpulka till lottnr 1143 Björn Vesterberg, Sjulnäs

Kontantpris 5000 kr till lottnr 396 Henning Hansen, Norge

Vinnare jäckviksnappet till Leena Leyon

 

Inköp av registrerad årslicens före 31/12

Packpulka röd Christer Olsson Bureå

 

Attachement: 

Ledlicenser 2017/18 - Registreringsläget f.n

Skärpning skoterägare i Jäckvik med omnejd!

Med hänvisning till nedanstående tabell ser sig styrelsen tyvärr nödsakad att

sätta ut/bekosta ledvakter vid erforderligt antal väl valda tillfällen under säsongen.

Konsekvensen av styrelsens tänkta åtgärd kommer att medföra utgifter som istället

skulle kunna användas till utveckling av vår förening.

Självklart är det helt oacceptabelt att alla dom som gör rätt för sig dessutom måste

bära kostnader som vållas av dom som väljer att parasitera på sina grannar.

Det är i ljuset av det som styrelsens planerade åtgärd skall ses.

Ledlicenser 2017-18 - Registreringsläget  f.n.

Lokasering                    

Antal registrerade
årslicenser f.n.

Antal boenheter

Förväntat
antal led-
licenser

Antal
medlems-avgifter

 

 

10/1     19/3

Not 1

Not 2

 

 

1.     Byn                    

   66          77

   48

  66

48

Not 3

2.     Fjällsippan

   45          52

   25

  50

25

 

3.     Hyttmästarbacken

   42          44 

   26 (+2)

  52

28

Not 4

4.     Liften

   73          106

 112

224

112

 

5.     Pinkelviken

   19          25

     8

  16

19

 

6.     Rimobäcken

   12          19 

   23

  46

  0

 

7.     Silverudden

   24          26

   13 (+5) 

  26

18

Not 4

8.     Tullbacken

   58          72

   35

  70

35

 

9.     Övriga

   19          25

   35?

  35?

  ?

 

Summa 1-9

 358       446

 325 (+7) 

585

285 +?

 

Hyrskotrar

   24          24

   -

  24

 

 

Totalt antal            

 382       470

 325 (+7)

609

 

Not 5

Not 1    Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/Lägenheter/Campingvagnar.

Not 2    En kvalificerad bedömning är att i varje boenhet finns 2-3 skotrar, sannolikt

              i den övre delen av intervallet.

              För att vara på den säkra sidan har vi valt att räkna med låga 2/boenhet.

              Antagandet resulterar i att minst 609 skotrar bedöms vara permanent                          

              stationerade inom JSF.s verksamhetsområde.

              Sannolikt ligger det verkliga antalet över 700.

Not 3    Schablonen 2/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare

              gäller det som harm fastställts i markägaravtalen.

Not 4    Brukarna av företagsstugorna förväntas själv lösa 3-dygns eller veckokort.

Not 5    JSF har budgeterat för 600 årslicenser.

Sammanfattningsvis kan vi av det ovanstående dra slutsatsen att JSF har goda 

möjligheter att uthålligt kunna erbjuda en rimligt hög servicenivå vad avser

skoterleder och längdskidspår under förutsättning att alla gör rätt för sig.

 

Läs mer: anmälningar 2017/18 inklusive namnlista via nedanstående länk

http://www.jackvik.se/?q=medlemmarnas-resultat

    

                         

      

 

   

Resultat nappet 2017

Image: 

Utlottning skoter Lynx Xtrim 900ACE

(Vinstvärde 124.900) - Grattis till Ola Pettersson från Skellefteå, nummer 611, (Hemma i Skellefteå ej med på bild! frown)

Vinnare Jäckviksnappet 2017

(Vinstvärde 20.000 kr) - Grattis tillSara Lestander från Laisvallby

Utlottning på köpt ledlicens före 31/1 2017

Packpulka (vinstvärde 9900 kr) - Grattis till Johan Allinder från Piteå

Utlottning på förköpta nappet startkort

  1. Packpulka (vinstvärde 12900 kr) -Grattis till Mikael Nyman från Piteå, nummer 1928
  2. Kontantpris (5000 kr) - Grattis till Oscar Roslund från Norsjö, nummer 204

Övriga vinnare nappet hittar du i filen nedan!

Information från styrelsen

 

VIKTIG INFORMATION FRÅN JÄCKVIKS SKOTERFÖRENING!!

Sedan december 2014 har Jäckviks Skoterförening ett markägaravtal som ger oss rätt att ta ut avgifter av de som trafikerar våra leder och har sin huvudsakliga vistelse inom vårt område. Även för tillfälliga gäster har vi rätt att ta ut avgift.

Det innebär att det är en tvingande avgift och inte något som man kan välja att betala på frivillig basis!

För att finansiera drift och re-investeringar så behöver alla som trafikerar och sliter på våra leder även göra rätt för sig.

Av hänsyn och respekt till de som faktiskt är lojala och betalar för sig genom att lösa ledlicenser, så väljer vi att sätta igång preparering av leder som planerat.

För att komma åt de som inte betalar, utan som åker snålskjuts på oss andra, så kommer vi under säsongen att använda oss av ledvakter som kontrollerar licenserna.

 

Så, om du inte redan gjort det, registrera dig på hemsidan och betala och hämta din licens hos Handlar'n i Jäckvik

Styrelsen, Jäckviks Skoterförening 

 

 

Sidor