Ledlicenser 2017/18 - Registreringsläget f.n

Skärpning skoterägare i Jäckvik med omnejd!

Med hänvisning till nedanstående tabell ser sig styrelsen tyvärr nödsakad att

sätta ut/bekosta ledvakter vid erforderligt antal väl valda tillfällen under säsongen.

Konsekvensen av styrelsens tänkta åtgärd kommer att medföra utgifter som istället

skulle kunna användas till utveckling av vår förening.

Självklart är det helt oacceptabelt att alla dom som gör rätt för sig dessutom måste

bära kostnader som vållas av dom som väljer att parasitera på sina grannar.

Det är i ljuset av det som styrelsens planerade åtgärd skall ses.

Ledlicenser 2017-18 - Registreringsläget  f.n.

Lokasering                    

Antal registrerade
årslicenser f.n.

Antal boenheter

Förväntat
antal led-
licenser

Antal
medlems-avgifter

 

 

10/1     19/3

Not 1

Not 2

 

 

1.     Byn                    

   66          77

   48

  66

48

Not 3

2.     Fjällsippan

   45          52

   25

  50

25

 

3.     Hyttmästarbacken

   42          44 

   26 (+2)

  52

28

Not 4

4.     Liften

   73          106

 112

224

112

 

5.     Pinkelviken

   19          25

     8

  16

19

 

6.     Rimobäcken

   12          19 

   23

  46

  0

 

7.     Silverudden

   24          26

   13 (+5) 

  26

18

Not 4

8.     Tullbacken

   58          72

   35

  70

35

 

9.     Övriga

   19          25

   35?

  35?

  ?

 

Summa 1-9

 358       446

 325 (+7) 

585

285 +?

 

Hyrskotrar

   24          24

   -

  24

 

 

Totalt antal            

 382       470

 325 (+7)

609

 

Not 5

Not 1    Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/Lägenheter/Campingvagnar.

Not 2    En kvalificerad bedömning är att i varje boenhet finns 2-3 skotrar, sannolikt

              i den övre delen av intervallet.

              För att vara på den säkra sidan har vi valt att räkna med låga 2/boenhet.

              Antagandet resulterar i att minst 609 skotrar bedöms vara permanent                          

              stationerade inom JSF.s verksamhetsområde.

              Sannolikt ligger det verkliga antalet över 700.

Not 3    Schablonen 2/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare

              gäller det som harm fastställts i markägaravtalen.

Not 4    Brukarna av företagsstugorna förväntas själv lösa 3-dygns eller veckokort.

Not 5    JSF har budgeterat för 600 årslicenser.

Sammanfattningsvis kan vi av det ovanstående dra slutsatsen att JSF har goda 

möjligheter att uthålligt kunna erbjuda en rimligt hög servicenivå vad avser

skoterleder och längdskidspår under förutsättning att alla gör rätt för sig.

 

Läs mer: anmälningar 2017/18 inklusive namnlista via nedanstående länk

http://www.jackvik.se/?q=medlemmarnas-resultat

    

                         

      

 

   

Resultat nappet 2017

Image: 

Utlottning skoter Lynx Xtrim 900ACE

(Vinstvärde 124.900) - Grattis till Ola Pettersson från Skellefteå, nummer 611, (Hemma i Skellefteå ej med på bild! frown)

Vinnare Jäckviksnappet 2017

(Vinstvärde 20.000 kr) - Grattis tillSara Lestander från Laisvallby

Utlottning på köpt ledlicens före 31/1 2017

Packpulka (vinstvärde 9900 kr) - Grattis till Johan Allinder från Piteå

Utlottning på förköpta nappet startkort

  1. Packpulka (vinstvärde 12900 kr) -Grattis till Mikael Nyman från Piteå, nummer 1928
  2. Kontantpris (5000 kr) - Grattis till Oscar Roslund från Norsjö, nummer 204

Övriga vinnare nappet hittar du i filen nedan!

Information från styrelsen

 

VIKTIG INFORMATION FRÅN JÄCKVIKS SKOTERFÖRENING!!

Sedan december 2014 har Jäckviks Skoterförening ett markägaravtal som ger oss rätt att ta ut avgifter av de som trafikerar våra leder och har sin huvudsakliga vistelse inom vårt område. Även för tillfälliga gäster har vi rätt att ta ut avgift.

Det innebär att det är en tvingande avgift och inte något som man kan välja att betala på frivillig basis!

För att finansiera drift och re-investeringar så behöver alla som trafikerar och sliter på våra leder även göra rätt för sig.

Av hänsyn och respekt till de som faktiskt är lojala och betalar för sig genom att lösa ledlicenser, så väljer vi att sätta igång preparering av leder som planerat.

För att komma åt de som inte betalar, utan som åker snålskjuts på oss andra, så kommer vi under säsongen att använda oss av ledvakter som kontrollerar licenserna.

 

Så, om du inte redan gjort det, registrera dig på hemsidan och betala och hämta din licens hos Handlar'n i Jäckvik

Styrelsen, Jäckviks Skoterförening 

 

 

Information om årslicenser 2017

Till alla skoterägare i Jäckvik

Vi förbereder säsongen 2016-2017 men vi kommer inte att kunna starta upp verksamheten förrän tillräckligt många har registrerat sig för ledlicenserna.

Alla som har registrerat sig före 2016-12-15 kommer att delta i ett lotteri med fina priser där varje registrerad ledlicens utgör 1 lott.
Regler kring utlottningen kommer i slutet av V48 !

Därför blir vår uppmaning – Registrera Era ledlicenser nu !

Registreringen kan ske enklast på JSF.s hemsida  http://www.jackvik.se/skoterforeningen/?q=arslicenser2016

Årsmötet beslutade att minst 450 helårslicenser skall ha registrerats 2016-12-15 för att vi skall våga trycka på startknappen. Siffran 450 anses av oss utgöra en rimlig risktagning m.h.t. att antalet skotrar inom vårt geografiska verksamhetsområde ligger någonstans inom intervallet 650-700.

Datumet 2016-12-15 är satt med utgångspunkt från att arbetet med skoterled - och skidspårspreparering med säsongsanställd personal är planerad att påbörjas direkt efter trettondagshelgen 2017 och att vi behöver en planeringstid om 3 veckor. I händelse av att dom stipulerade 450 nås vid en tidpunkt senare än den 15/12 kommer uppstarten att bli senarelagd i motsvarande grad.

Vi har budgeterat 600 betalade helårslicenser vilket motsvarar cirka 90% av totala antalet skotrar inom vårt område.

Säsongen 2015-2016 hade vi 490 betalade helårslicenser vilket motsvarar 75 % av det totala antalet skotrar eller omvänt 25 % gjorde inte rätt för sig eller med ett starkare ord parasiterade på sina betalande grannar.

Det är också på den punkten vi har fått kritik. och det med all rätt, från dom som gör rätt för sig med argumentet att "Vi betalar gärna men då måste Ni också se till att alla gör det".

Som bekant har vi inte haft ledvakter ute under dom gångna säsongerna utan istället utgått ifrån att skamfaktorn i relationen till dom betalande är effektivare och dessutom helt kostnadsfri.

Skulle det i säsongsinledningen visa sig att skamfaktorn inte är tillräckligt verksam ser vi oss nödsakade att ta in vakter från något vaktbolag med de kostnader det för med sig.

Detta av hänsyn till dom betalningsvilliga och den ekonomiska verklighet vi lever under, men låt oss hoppas att vi slipper det så att vi istället kan använda pengarna till sådant som verkligen är till nytta för oss. Nämligen att jobba med våra leder och skidspår.

Därför blir vår uppmaning - Registrera Era ledlicenser nu!

Styrelsen

Sidor