Information om årslicenser 2017

Till alla skoterägare i Jäckvik

Vi förbereder säsongen 2016-2017 men vi kommer inte att kunna starta upp verksamheten förrän tillräckligt många har registrerat sig för ledlicenserna.

Alla som har registrerat sig före 2016-12-15 kommer att delta i ett lotteri med fina priser där varje registrerad ledlicens utgör 1 lott.
Regler kring utlottningen kommer i slutet av V48 !

Därför blir vår uppmaning – Registrera Era ledlicenser nu !

Registreringen kan ske enklast på JSF.s hemsida  http://www.jackvik.se/skoterforeningen/?q=arslicenser2016

Årsmötet beslutade att minst 450 helårslicenser skall ha registrerats 2016-12-15 för att vi skall våga trycka på startknappen. Siffran 450 anses av oss utgöra en rimlig risktagning m.h.t. att antalet skotrar inom vårt geografiska verksamhetsområde ligger någonstans inom intervallet 650-700.

Datumet 2016-12-15 är satt med utgångspunkt från att arbetet med skoterled - och skidspårspreparering med säsongsanställd personal är planerad att påbörjas direkt efter trettondagshelgen 2017 och att vi behöver en planeringstid om 3 veckor. I händelse av att dom stipulerade 450 nås vid en tidpunkt senare än den 15/12 kommer uppstarten att bli senarelagd i motsvarande grad.

Vi har budgeterat 600 betalade helårslicenser vilket motsvarar cirka 90% av totala antalet skotrar inom vårt område.

Säsongen 2015-2016 hade vi 490 betalade helårslicenser vilket motsvarar 75 % av det totala antalet skotrar eller omvänt 25 % gjorde inte rätt för sig eller med ett starkare ord parasiterade på sina betalande grannar.

Det är också på den punkten vi har fått kritik. och det med all rätt, från dom som gör rätt för sig med argumentet att "Vi betalar gärna men då måste Ni också se till att alla gör det".

Som bekant har vi inte haft ledvakter ute under dom gångna säsongerna utan istället utgått ifrån att skamfaktorn i relationen till dom betalande är effektivare och dessutom helt kostnadsfri.

Skulle det i säsongsinledningen visa sig att skamfaktorn inte är tillräckligt verksam ser vi oss nödsakade att ta in vakter från något vaktbolag med de kostnader det för med sig.

Detta av hänsyn till dom betalningsvilliga och den ekonomiska verklighet vi lever under, men låt oss hoppas att vi slipper det så att vi istället kan använda pengarna till sådant som verkligen är till nytta för oss. Nämligen att jobba med våra leder och skidspår.

Därför blir vår uppmaning - Registrera Era ledlicenser nu!

Styrelsen

Årsmöte kallelse 2017

Jäckviks Skoterförening  (JSF) Årsmöte 2017 – Kallelse                                                                                 

Tid:     Lördagen den 4 november 2017 kl. 15.00
Plats:  Jäckviksgården      
                                      

Årsmöteshandlingar omfattande:

Dagordning Verksamhetsberättelse för 2016-2017 Verksamhetsplan 2017-2018 Förslag till ägardirektiv Årsmöteshandlingarna hittar på vår hemsida www.jackvik.se

Det är viktigt att Du tar del av handlingarna innan årsmötet. Verksamhetsberättelsen är en beskrivning av föregående verksamhetsår.

Verksamhetsplanen med budget är en beskrivning av hur styrelsen planerar för kommande säsong. Dokumenten kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Ägardirektiven är en handling som skall uttrycka hur medlemmarna tillika ägarna vill att styrelsen skall leda verksamheten. Styrelsen önskar alla välkomna till årsmötet.

Resultat Jäckviksnappet 2016

Jäckviksnappet 2016 är genomfört och vi hoppas alla haft en bra dag  och vi gratulerar alla vinnare!

Vinanre av 20.000 kr för första pris i nappet blev Rasmus Ögren från Piteå

Vinnare av skotern blev Gunnel Petterson från Arvidsjaur på lottnr 1106!

Kontantpris på 5000 kr vann Anne-Lena Sandström från Skellefteå!

Packpulkan vann KM Uppdrag AB Älvsbyn!

Övriga vinnare hittar ni i medföljande Execel ark!

 

Registrering ledlicenser lägesrapport 15-12-21

Antal registrerade : 312 totalt varav 28 hyresskotrar. Med andra ord har 284 st ledlicenser registrerats av stug- och husvagnsägare.

Vid styrelsemötet 2015-10-03 formulerades följande beslut:

"Villkor för att JSF skall starta upp verksamheten inför säsongen 2015/16 är att minst 400 årslicenser skall ha registrerats till 2015-12-31.¨Målsättningen för hela säsongen skall vara minst 550 sålda årslicenser”  Vi har relativt säkra uppgifter om att antalet skotrar i Jäckvik ligger inom intervallet 2-3 per stuga/husvagn och är helt säkra på att den siffran ligger över 2.

Läs mer i medföljande dokument.

Information för köp av årslicens 15/16

Vi har nu öppnat anmälan för köp av skoterlicens för säsongen 2015/16. Vid årsmötet fasställdes avgiften till 800:-/skoter för kommande sässong. Nytt för i år är att anmälan är bindande.Även i år har vi satt en gräns på 400 st sålda licenser för att starta upp pistningen av leder och skidspår.

Mer information och anmälan via denna länk: http://www.jackvik.se/?q=node/24

 

Anmälan årslicenser 2019/2020 Öppen!

Image: 

Anmälan är öppen!

Välkommen! att registrera dig för bindande köp av årslicenser i Jäckviks skoterförening säsongen 2019/2020

Alla som har registrerat sig före 2020-01-31 kommer att delta i ett lotteri, under förutsättning att ledlicensen är betald och uthämtad. Utlottningen sker i samband med Jäckviksnappet på påskdagen.

Vinsten är en Garmin GPS med friluftskarta, skoterledskarta samt fäste.

Varje registrerad och betald/uthämtad årsledlicens utgör 1 lott.
 

Registreringen kan ske enklast på JSF.s hemsida -> anmälan köp av årslicens 2020

Registreringen startar 2019-11-25.

  • Ledlicenserna finns att kvittera ut from 2019-11-25  (OBS! anmälan ska vara gjord innan uthämtning!)
  • Utlämningsställe: Handlarn i Jäckvik.
  • Betalningsförfarande : Kortbetalning i samband med utlämningen.
  • Samtidigt prickar Handlarn av mot aktuella registreringslistor.

Uppmaning till alla med intressen i Jäckvik:

  • Ledavgiften är obligatorisk och gäller för en säsong, dvs du köper en ny licens inför varje säsong!

  • Se Din registrering som en solidaritetshandling gentemot Dina stug - och husvagnsgrannar. 

  • Den blir samtidigt en lojalitetsförklaring till vår skoterförening. Det är bara tillsammans vi kan få den utveckling i Jäckvik som vi alla vill ha.

  • Vår bedömning är att vi har fler än 700 skotrar som mer eller mindre frekvent åker på våra leder. Därför har vi satt ett mål om att minst 600 helårsavgifter skall ha inbetalats när säsongen är över (Cirka 80% av totala antalet).

Ledavgift per skoter:    Helår/vecka/3 dygn /1 dygn     800:-/ 400:-/300:-/200:-.

Betala Din ledavgift Du också – Andra gör det !

Sidor