Hjälp oss utveckla föreningen!

Ska Jäckviks Skoterförening  läggas ner??

Nej, vi hoppas inte det, men för att föreningen fortsatt ska orka fungera så behövs fler aktiva medlemmar. Snälla, läs nedanstående och ta en funderare på vad just DU kan bidra med!

Jäckviks Skoterförening genomgår nu en generationsväxling och behöver förstärkning för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Inför inköp av pistmaskinen 2010/2011 klev Olof Juntti in som ordförande för att försöka få bidrag för inköpet.600 kkr lyckades han få fram till det inköpet och efter det har ansökningar och diskussioner fortsatt och inför garageprojektet kunde föreningen få ytterligare 400 kkr.

Att söka olika typer av bidrag har varit ett mycket tidskrävande arbete och under åren har Olof jobbat ideellt ca 20 timmar/vecka. Vid en ålder av 85 år har han nu slutat som ordförande.

Samtliga i nuvarande styrelse har vanliga jobb och är därmed i andra situationer, föreningsarbetet måste med andra ord fördelas på fler personer.

Genom idogt arbete lyckades föreningen föregående säsong att för första gången få ekonomin att gå ihop utan att använda intäkter från nappet.

Varför kan inte nappetintäkterna gå till driften frågar sig nog många då? Orsaken är framtida investeringar. Föreningen behöver kapital för att byta skotrar och om några år även pistmaskin, vilket då handlar om miljonbelopp.

Föreningen är uppdelad i olika kommittéer för att fördela arbetsuppgifterna på fler individer, så att arbetsbelastningen blir rimlig. Som läget varit har den nu sittande ordföranden, André, varit djupt involverad i bland annat ledvärd, nappet och reklam, vilket inte är en hållbar lösning.

Vill du vara med och hjälpa till i någon av våra kommittéer så anmäl ditt intresse, vi behöver all den hjälp vi kan få. Som medlem i någon av våra kommittéer hjälps vi åt inom respektive ansvarsområde för att utveckla föreningen. Det finns såväl små som stora uppgifter att ta tag i så tveka inte, ditt bidrag behövs.

Kommittéerna är:

Led: Den mest uppenbara i verksamheten, planera schema, ordna bemanning, preparera skoterleder, röja efter lederna, se över ledmarkeringar, broar mm.

Ledvärd: Eftersom betalningsviljan i vissa områden fortfarande är ganska låg så kan vi inte bara luta oss tillbaka och förlita oss på att pengarna rullar in. Detta innebär att ledvärdar måste vara ute regelbundet under vintern för att kontrollera ledlicenser. Ju fler vi är som delar på arbetet desto lättare och roligare blir det.

Jäckviksnappet: en mycket viktig inkomstkälla för föreningen som under de senaste åren genererat ett netto på ca 200 kkr genom försäljning av 2000-2200 startkort, samt hamburgare.

Till denna organisation saknas ett flertal personer för 2020.

För att orka fortsätta med denna tradition behöver vi bland annat personer för:

  • Försäljning startkort, sälja startkort till vänner och bekanta
  • Försäljning startkort under påskhelgen (tors-lör fördelat på tre pass/dag)
  • Fiskekontrollanter på nappet
  • Personal för tillredning och försäljning av hamburgare på nappet

Skidspår: Jäckviks skidspår underhålls och utvecklas idag av ett fåtal entusiaster, det är främst röjning, avspärrningar och preparering, men även planering av ny/ändrad spårsträckning.

Reklam: Intäkterna för reklam är en stor och viktig del i föreningens ekonomi och står idag för ca 20% av intäkterna för spårunderhåll.

Web/kommunikation: I dagens samhälle går det inte att vara utan IT-plattformar om man vill nå en bred grupp. Föreningen behöver t.ex. en uppgraderad hemsida samt ett flertal nya funktioner för att underlätta för medlemmarna, t ex smidigare betallösning för ledlicenser, digitala ledkartor mm.

Fastighet: Det nya garaget behöver regelbunden tillsyn och underhåll.

 

Situationen är i dagsläget ohållbar så om föreningen inte ska stå utan styrelse i höst krävs engagemang från fler!

Vem vill att verksamheten läggs ner?

Hör av er!

Skicka er intresseanmälan till ordförande André Jonsson andre.jonsson@stenarecycling.se , skriv ditt Namn, Mail och telefonnummer