Kallelse till årsmöte 2020

Jäckviks skoterförening  (JSF)                                                      Årsmöte 2020 – Kallelse               Org.nr 897002-0007                    

Tid:    Lördagen den 31 oktober 2020 kl. 15.00 

Plats:    Jäckviksgården                                                                                                       

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredrag av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-08-01 - 2020-07-31 
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Godkännande av verksamhetsberättelse 2019 - 2020 Bilaga 1 
 12. Godkännande av verksamhetsplan 2020 - 2021 Bilaga 2
 13. Val av styrelseordförande för en tid av 1 år
 14. Val av 5 styrelseledamöter för en tid av 2 år          
 15. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2 år                                                                                                                                                                       
 16. Val av revisor
 17. Val av valberedning - 1 ledamot för en tid av 2 år
 18. Motioner                                                                                                                                                           
 19. Allmän information
 20. Ersättningar
 21. Besluta om att anordna pimpeltävling påskdagen 2021-04-04, ansökan om lotteritillstånd samt utse lotterikontrollant
 22. Övriga frågor
 23. Årsmötesprotokollets tillgänglighet
 24. Tid för nästa årsmöte
 25. Årsmötets avslutande

 

Bilagor till denna kallelse/dagordning

 1. Verksamhetsberättelse     2019/20    
 2. Verksamhetsplan    2020/21
 3. Valberedningens förslag

Hjälp oss utveckla föreningen!

Ska Jäckviks Skoterförening  läggas ner??

Nej, vi hoppas inte det, men för att föreningen fortsatt ska orka fungera så behövs fler aktiva medlemmar. Snälla, läs nedanstående och ta en funderare på vad just DU kan bidra med!

Jäckviks Skoterförening genomgår nu en generationsväxling och behöver förstärkning för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Inför inköp av pistmaskinen 2010/2011 klev Olof Juntti in som ordförande för att försöka få bidrag för inköpet.600 kkr lyckades han få fram till det inköpet och efter det har ansökningar och diskussioner fortsatt och inför garageprojektet kunde föreningen få ytterligare 400 kkr.

Att söka olika typer av bidrag har varit ett mycket tidskrävande arbete och under åren har Olof jobbat ideellt ca 20 timmar/vecka. Vid en ålder av 85 år har han nu slutat som ordförande.

Samtliga i nuvarande styrelse har vanliga jobb och är därmed i andra situationer, föreningsarbetet måste med andra ord fördelas på fler personer.

Genom idogt arbete lyckades föreningen föregående säsong att för första gången få ekonomin att gå ihop utan att använda intäkter från nappet.

Varför kan inte nappetintäkterna gå till driften frågar sig nog många då? Orsaken är framtida investeringar. Föreningen behöver kapital för att byta skotrar och om några år även pistmaskin, vilket då handlar om miljonbelopp.

Föreningen är uppdelad i olika kommittéer för att fördela arbetsuppgifterna på fler individer, så att arbetsbelastningen blir rimlig. Som läget varit har den nu sittande ordföranden, André, varit djupt involverad i bland annat ledvärd, nappet och reklam, vilket inte är en hållbar lösning.

Vill du vara med och hjälpa till i någon av våra kommittéer så anmäl ditt intresse, vi behöver all den hjälp vi kan få. Som medlem i någon av våra kommittéer hjälps vi åt inom respektive ansvarsområde för att utveckla föreningen. Det finns såväl små som stora uppgifter att ta tag i så tveka inte, ditt bidrag behövs.

Kommittéerna är:

Led: Den mest uppenbara i verksamheten, planera schema, ordna bemanning, preparera skoterleder, röja efter lederna, se över ledmarkeringar, broar mm.

Ledvärd: Eftersom betalningsviljan i vissa områden fortfarande är ganska låg så kan vi inte bara luta oss tillbaka och förlita oss på att pengarna rullar in. Detta innebär att ledvärdar måste vara ute regelbundet under vintern för att kontrollera ledlicenser. Ju fler vi är som delar på arbetet desto lättare och roligare blir det.

Jäckviksnappet: en mycket viktig inkomstkälla för föreningen som under de senaste åren genererat ett netto på ca 200 kkr genom försäljning av 2000-2200 startkort, samt hamburgare.

Till denna organisation saknas ett flertal personer för 2020.

För att orka fortsätta med denna tradition behöver vi bland annat personer för:

 • Försäljning startkort, sälja startkort till vänner och bekanta
 • Försäljning startkort under påskhelgen (tors-lör fördelat på tre pass/dag)
 • Fiskekontrollanter på nappet
 • Personal för tillredning och försäljning av hamburgare på nappet

Skidspår: Jäckviks skidspår underhålls och utvecklas idag av ett fåtal entusiaster, det är främst röjning, avspärrningar och preparering, men även planering av ny/ändrad spårsträckning.

Reklam: Intäkterna för reklam är en stor och viktig del i föreningens ekonomi och står idag för ca 20% av intäkterna för spårunderhåll.

Web/kommunikation: I dagens samhälle går det inte att vara utan IT-plattformar om man vill nå en bred grupp. Föreningen behöver t.ex. en uppgraderad hemsida samt ett flertal nya funktioner för att underlätta för medlemmarna, t ex smidigare betallösning för ledlicenser, digitala ledkartor mm.

Fastighet: Det nya garaget behöver regelbunden tillsyn och underhåll.

 

Situationen är i dagsläget ohållbar så om föreningen inte ska stå utan styrelse i höst krävs engagemang från fler!

Vem vill att verksamheten läggs ner?

Hör av er!

Skicka er intresseanmälan till ordförande André Jonsson andre.jonsson@stenarecycling.se , skriv ditt Namn, Mail och telefonnummer

Resultat nappet 2019

Sara Lestander vinnare fiske nappet 2019
Filip Johansson vinnare skoter nappet 2019
Marcus Lidström från Piteå vinnare minsta fisk 17g nappet 2019

Nappet 2019 har genomförts med många entusiaster och även vinnare.

Bäst på fiske var Sara Lestander från Hössjö som drog upp 3,48 kg fisksmiley

Skotern gick till Filip Johansson från Skellefteå!

Vinnare av packpulkan på förköp nappet var Yvonne och Tony Olofsson!

Kontantpris 5000:- gick till Fredrik Holmgren . 

Marcus Lidstöm från Piteå lyckades med att dra upp den minsta fisken på 17g.

Sverre och Marit Ilstad med 113 på sin årslicens i skoterföreningen vann i år pulkan som lottas ut till lojala medlemmar!

Hela resultatlistan hittar du nedan!

God fortsättning på påsken!
 

 

Sidor