Anmälan årslicenser 2019/2020 Öppen!

Image: 

Anmälan är öppen!

Välkommen! att registrera dig för bindande köp av årslicenser i Jäckviks skoterförening säsongen 2019/2020

Alla som har registrerat sig före 2020-01-31 kommer att delta i ett lotteri, under förutsättning att ledlicensen är betald och uthämtad. Utlottningen sker i samband med Jäckviksnappet på påskdagen.

Vinsten är en Garmin GPS med friluftskarta, skoterledskarta samt fäste.

Varje registrerad och betald/uthämtad årsledlicens utgör 1 lott.
 

Registreringen kan ske enklast på JSF.s hemsida -> anmälan köp av årslicens 2020

Registreringen startar 2019-11-25.

  • Ledlicenserna finns att kvittera ut from 2019-11-25  (OBS! anmälan ska vara gjord innan uthämtning!)
  • Utlämningsställe: Handlarn i Jäckvik.
  • Betalningsförfarande : Kortbetalning i samband med utlämningen.
  • Samtidigt prickar Handlarn av mot aktuella registreringslistor.

Uppmaning till alla med intressen i Jäckvik:

  • Ledavgiften är obligatorisk och gäller för en säsong, dvs du köper en ny licens inför varje säsong!

  • Se Din registrering som en solidaritetshandling gentemot Dina stug - och husvagnsgrannar. 

  • Den blir samtidigt en lojalitetsförklaring till vår skoterförening. Det är bara tillsammans vi kan få den utveckling i Jäckvik som vi alla vill ha.

  • Vår bedömning är att vi har fler än 700 skotrar som mer eller mindre frekvent åker på våra leder. Därför har vi satt ett mål om att minst 600 helårsavgifter skall ha inbetalats när säsongen är över (Cirka 80% av totala antalet).

Ledavgift per skoter:    Helår/vecka/3 dygn /1 dygn     800:-/ 400:-/300:-/200:-.

Betala Din ledavgift Du också – Andra gör det !

Resultat nappet 2019

Sara Lestander vinnare fiske nappet 2019
Filip Johansson vinnare skoter nappet 2019
Marcus Lidström från Piteå vinnare minsta fisk 17g nappet 2019

Nappet 2019 har genomförts med många entusiaster och även vinnare.

Bäst på fiske var Sara Lestander från Hössjö som drog upp 3,48 kg fisksmiley

Skotern gick till Filip Johansson från Skellefteå!

Vinnare av packpulkan på förköp nappet var Yvonne och Tony Olofsson!

Kontantpris 5000:- gick till Fredrik Holmgren . 

Marcus Lidstöm från Piteå lyckades med att dra upp den minsta fisken på 17g.

Sverre och Marit Ilstad med 113 på sin årslicens i skoterföreningen vann i år pulkan som lottas ut till lojala medlemmar!

Hela resultatlistan hittar du nedan!

God fortsättning på påsken!
 

 

Vintern är här!

Årets första skidspår är draget mellan
kungsledenparkeringen och slalombacken!smiley

Tack Leif!

 

Årsmöte 2018 – Kallelse

Tid: Lördagen den 3 november 2018  kl. 15.00

Plats:  Jäckviksgården    

Varmt Välkommen!

                                                                                                  

Resultat nappet 2018

Resultat Jäckviksnappet

Utlottning av Ski-Doo 900 ace  till lottnr 2321 Berit Nilsson, Piteå

Packpulka till lottnr 1143 Björn Vesterberg, Sjulnäs

Kontantpris 5000 kr till lottnr 396 Henning Hansen, Norge

Vinnare jäckviksnappet till Leena Leyon

 

Inköp av registrerad årslicens före 31/12

Packpulka röd Christer Olsson Bureå

 

Attachement: 

Ledlicenser 2017/18 - Registreringsläget f.n

Skärpning skoterägare i Jäckvik med omnejd!

Med hänvisning till nedanstående tabell ser sig styrelsen tyvärr nödsakad att

sätta ut/bekosta ledvakter vid erforderligt antal väl valda tillfällen under säsongen.

Konsekvensen av styrelsens tänkta åtgärd kommer att medföra utgifter som istället

skulle kunna användas till utveckling av vår förening.

Självklart är det helt oacceptabelt att alla dom som gör rätt för sig dessutom måste

bära kostnader som vållas av dom som väljer att parasitera på sina grannar.

Det är i ljuset av det som styrelsens planerade åtgärd skall ses.

Ledlicenser 2017-18 - Registreringsläget  f.n.

Lokasering                    

Antal registrerade
årslicenser f.n.

Antal boenheter

Förväntat
antal led-
licenser

Antal
medlems-avgifter

 

 

10/1     19/3

Not 1

Not 2

 

 

1.     Byn                    

   66          77

   48

  66

48

Not 3

2.     Fjällsippan

   45          52

   25

  50

25

 

3.     Hyttmästarbacken

   42          44 

   26 (+2)

  52

28

Not 4

4.     Liften

   73          106

 112

224

112

 

5.     Pinkelviken

   19          25

     8

  16

19

 

6.     Rimobäcken

   12          19 

   23

  46

  0

 

7.     Silverudden

   24          26

   13 (+5) 

  26

18

Not 4

8.     Tullbacken

   58          72

   35

  70

35

 

9.     Övriga

   19          25

   35?

  35?

  ?

 

Summa 1-9

 358       446

 325 (+7) 

585

285 +?

 

Hyrskotrar

   24          24

   -

  24

 

 

Totalt antal            

 382       470

 325 (+7)

609

 

Not 5

Not 1    Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/Lägenheter/Campingvagnar.

Not 2    En kvalificerad bedömning är att i varje boenhet finns 2-3 skotrar, sannolikt

              i den övre delen av intervallet.

              För att vara på den säkra sidan har vi valt att räkna med låga 2/boenhet.

              Antagandet resulterar i att minst 609 skotrar bedöms vara permanent                          

              stationerade inom JSF.s verksamhetsområde.

              Sannolikt ligger det verkliga antalet över 700.

Not 3    Schablonen 2/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare

              gäller det som harm fastställts i markägaravtalen.

Not 4    Brukarna av företagsstugorna förväntas själv lösa 3-dygns eller veckokort.

Not 5    JSF har budgeterat för 600 årslicenser.

Sammanfattningsvis kan vi av det ovanstående dra slutsatsen att JSF har goda 

möjligheter att uthålligt kunna erbjuda en rimligt hög servicenivå vad avser

skoterleder och längdskidspår under förutsättning att alla gör rätt för sig.

 

Läs mer: anmälningar 2017/18 inklusive namnlista via nedanstående länk

http://www.jackvik.se/?q=medlemmarnas-resultat

    

                         

      

 

   

Sidor

Antal anmälda/stugby

Prenumerera på Jäckviks skoterförening RSS